LatestNews

Transport towarów niebezpiecznych

Transport towarów niebezpiecznych

ADR jest to umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzona w Genewie dnia 30 września 1957 r. Została ratyfikowana przez Państwo Polskie w 1975 r. Przepisy umowy ADR są nowelizowane w cyklu dwuletnim. Umowa obowiązuje obecnie w 35 krajach. Obecnie do Umowy ADR należą – według kolejności przystąpienia następujące państwa: Francja, Belgia, Włochy, Holandia, Portugalia, Zjednoczone Królestwo i Północna Irlandia, Niemcy, Luksemburg, Szwajcaria, Hiszpania, Austria, Szwecja, Polska, Norwegia, Węgry, Finlandia, Dania, Grecja, Czechy, Słowacja, Bośnia i Hercegowina, Słowenia, Białoruś, Rosja, Bułgaria, Rumunia, Chorwacja, Liechtenstein, Jugosławia, Estonia, Litwa, Łotwa i Macedonia. Umowa ADR ma wspólne źródła z umowami dotyczącymi międzynarodowego transportu drogą morską (IMDG), kolejową (RID) i lotniczą (ICAO).

Zgodnie z ADR rozróżnia się następujące klasy towarów niebezpiecznych:

Klasa 1 Materiały i przedmioty wybuchowe
Klasa 2 Gazy
Klasa 3 Materiały ciekłe zapalne
Klasa 4.1 Materiały stałe zapalne, materiały samoreaktywne i materiały wybuchowe stałe
odczulone
Klasa 4.2 Materiały samozapalne
Klasa 4.3 Materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne
Klasa 5.1 Materiały utleniające
Klasa 5.2 Nadtlenki organiczne
Klasa 6.1 Materiały trujące
Klasa 6.2 Materiały zakaźne
Klasa 7 Materiały promieniotwórcze
Klasa 8 Materiały żrące
Klasa 9 Różne materiały i przedmioty niebezpieczne

Transport towarów niebezpiecznych wymaga spełnienia szeregu norm i zabezpieczeń. Przewóz towarów zaklasyfikowanych do którejkolwiek z klas towarów niebezpiecznych powierzyć można tylko solidnej i profesjonalnej firmie. Do takich z pewnością należy firma Andrzej Borski – Transport Międzynarodowy. Przewozy realizowane są zgodnie z prawem przewozowym i konwencją CMR. Firma Andrzej Borski posiada Licencje Wspólnotową oraz ubezpieczenie OCP Przewoźnika na kwotę 300.000 USD. Certyfikat ISO 9001:2000 i System Bezpieczeństwa Żywnościowego HACCP, świadczą o konkurencyjności na rynku Unii Europejskiej oraz wysokiej jakości świadczonych przez firmę usług.

Firma Andrzej Borski specjalizuje się w usługach:

przewozy ładunków chłodniczych
transport towarów niebezpiecznych ADR
przewozy ładunków całopojazdowych pod osłoną,
karnetów TIR oraz HVG (zwiększonego ryzyka)
przewozy ładunków drobnicowych
obsługa spedycyjna

Do dyspozycji klientów jest 14 ekologicznych ciągników marki VOLVO FH12; MAN. Wszystkie auta spełniają normy ekologiczne EURO II i EURO III; posiadają certyfikaty L , U. Serwisowane są wyłącznie w renomowanych warsztatach samochodowych.

Zapraszamy do bliższego zapoznania się z bogatą ofertą firmy Andrzej Borski. W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z profesjonalistami w dziedzinie transportu międzynarodowego i spedycji z firmy Andrzej Borski.

Inne artykuły o motoryzacji i transporcie: