LatestNews

Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Bezpieczeństwo ruchu drogowego

„Piłeś – nie prowadź!”, „Piłeś? Nie jedź” to najpopularniejsze kampanie reklamowe Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Polsce. Są jednym z wielu działań podejmowanych, aby zapewnić bezpieczeństwo ruchu ulicznego, który jest podstawowym problemem motoryzacji. Kampanie wydają się skuteczne – w ciągu kilku ostatnich lat liczba wypadków spowodowanych pod wpływem alkoholu zmalała, chociaż wciąż wyrażana jest w tysiącach.
Motoryzacja ma istotny wpływ na funkcjonowanie transportu. Rozwój komunikacji autobusowej i mobilność społeczeństwa przekłada się na ciągłą potrzebę kształtowania i dostosowywania odpowiednich warunków ruchu drogowego, tworzenie i wdrażanie nowych przepisów oraz zapewnienie odpowiednich programów szkoleń psychoedukacyjnych dla kierowców, którzy naruszają istniejące przepisy.
Polskim instytutem odpowiadającym za prowadzenie badań naukowych dotyczących transportu jest Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie, który podlega Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju.

Inne artykuły o motoryzacji i transporcie: