LatestNews

Transport ponadnormatywny

Transport ponadnormatywny

transport-ponadnormatywny-6W związku ze zmianami przepisów, jeśli chodzi o transport ponadnormatywny, doszło do uproszczenia skomplikowanych procedur związanych z przewozem ładunków ponadgabarytowych. Pojawił się także pewien podział, a mianowicie rodzaje zezwoleń wydawanych na transport ponadnormatywny, czyli przewóz ładunków ponadgabarytowych. Wyróżnia się siedem kategorii, gdzie pierwsze dwie dotyczą ładunków podzielonych, a pozostałe kategorie odnoszą się do niepodzielnych ładunków. Pierwsza kategoria zawiera wydawanie zezwoleń dla pojazdów o wymiarach oraz dmc nie przekraczających tych dopuszczalnych oraz dla pojazdów o naciskach osi nieprzekraczających wielkości dla jednej osi do  tony. Takie zezwolenie wydawane jest na okres sześciu lub dwunastu miesięcy przez zarządcę dróg. W kategorii drugiej mamy zezwolenie dla pojazdów, gdzie wysokość, długość i rzeczywista masa całkowita nie większych od dopuszczalnej i szerokości mniejszej niż 3,5 m. Zezwolenie wydawane są w tym przypadku na okres dwunastu miesięcy w ciągu trzech dni od opłacenia wniosku przez starostę.

Inne artykuły o motoryzacji i transporcie: