LatestNews

Brak miejsc parkingowych i korki w miastach

Brak miejsc parkingowych i korki w miastach

Po naszych drogach z roku na rok porusza się coraz więcej samochodów, co z pewnością dla nikogo nie jest zaskoczeniem. Ich ilość w szczególnie szybkim tempie rosnąć zaczęła wraz z momentem wejścia Polski w struktury Unii Europejskiej. Nasze granice zostały otwarte na używane samochody, których szczególnie dużo trafia do nas z Niemiec i Francji. Niestety wraz ze wzrostem ilości pojazdów silnikowych nie idzie rozwój infrastruktury drogowej. Duża ilość samochodów jest przyczyną powstawania ogromnych korków, szczególnie na terenie dużych miast. Nie tylko jednak korki są problemem. Jest nim również brak miejsc parkingowych w centrach miast oraz na osiedlach.

Problem ten zauważyły również władze UE w Brukseli. Polska motoryzacja ma zostać wsparta przez Unię Europejską kwotą 500 mld Euro, które pochodzić mają z rezerw unijnego budżetu i przeznaczone mają być na modernizację infrastruktury drogowej. Zapomogę tą Polska ma otrzymywać w ratach po 100 mld Euro, począwszy od roku przyszłego, przez 5 kolejnych lat.

Inne artykuły o motoryzacji i transporcie:

0 Comment

  1. Loty Poznań Barcelona
    /

    Proszę o poprawienie błędów w tym artykule…

Comments are closed.